یک نخل ، کنار چند قایق بکَشید

یک منظره از دشت شقایق بکَشید

این زنگ، برای رسم  ِِعکس ِدل من

یک شهر پر از جوان عاشق بکَشید  

 

+ حکایت شده در  جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 17:53  توسط عبد الله فضلي  |